Ghi âm Zibosoft

Thông tin chi tiết sản phẩm

Thông tin kỹ thuật
Hỗ trợ - Download

Ghi âm Zibosoft 1 line chức năng cơ bản:

  • Hỗ trợ Windows 98/2000/XP/2003/NT
  • Hỗ trợ DTMF / FSK CallerID đến, Hỗ trợ đến CallerID Popup
  • Hỗ trợ theo dõi cuộc trò chuyện với mọi dòng thời gian thực qua mạng LAN
  • Hỗ trợ 3 chế độ ghi âm: điện thoại, Audio, Key
  • Hỗ trợ danh sách và in tất cả các cuộc gọi đi và cuộc gọi nhỡ
  • Quản lý danh bạ khách hàng, thông báo thông tin chi tiết về cuộc gọi đến
  • Ghi âm đường trung kế, không hạn chế số máy nhánh sau tổng đài
  • Card ghi âm chuyên dụng 1 line điện thoại giao tiếp máy tính bằng cổng USB.

Sơ đồ kết nối Card ghi âm Zibosoft 1 line ZS-U2101

4pasa
broadsoft
datus
ipsmarx
sipcat
broadsoft
ipsmarx
sipcat