Hiển Thị mỗi trang

Card tổng đài Panasonic

KX-TE82494 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824
KX-TE82494 - Card hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng đài KX-TES824.
Giá bán: 1.250.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82493 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824
KX-TE82493 - Card hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng đài KX-TES824.
Giá bán: 1.250.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1180 - Card 8 trung kế  tổng đài Panasonic
KX-TDA1180 Card tổng đài panasonic mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiển thị số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 4.500.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1176 - Card tổng đài Panasonic 16 máy lẻ tích hợp hiển thị số
KX-TDA1176 Card mở rộng 16 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 5.450.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1178 - Card tổng đài Panasonic 24 máy lẻ tích hợp hiển thị số
KX-TDA1178 Card mở rộng 24 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 6.750.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA0190 - Card giao diện dùng cho tổng đài Panasonic
Card option 3 khe cắm mở rộng để kết nối với các loại card KX-TDA0191, KX-TDA0192, KX-TDA0194, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA, TDE
Giá bán: 3.850.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82483 - Card 3 trung kế 8 máy lẻ cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Card mở rộng 3 trung kê 8 máy lẻ KX-TE82483 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Giá bán: 3.150.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82480 - Card 2 trung kế 8 máy lẻ cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Card mở rộng 2 trung kê 8 máy lẻ KX-TE82480 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824.
Giá bán: 2.950.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82474 - Card 8 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TES824
Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824.
Giá bán: 2.604.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824
Card trả lời tự động KX-TE82491, 1 kênh dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng cấp lên 2 kênh lời chào cho tổng đài.
Giá bán: 1.990.000 VNĐ
|
Xuất xứ:
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82492 - Card Voice Mail (60 phút) cho tổng đàiTEB308 và KX-TES824
KX-TE82492: Card Voice Mail (60 phút) sử dụng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
Giá bán: 4.452.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1186 - Card mở rộng 8 trung kế thường cho tổng đài Panasonic
KX-TDA1186 Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 5.430.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
4pasa
broadsoft
datus
ipsmarx
sipcat
broadsoft
ipsmarx
sipcat