Như tin đã đưa, việc áp dụng công nghệ cao để theo dõi.

4pasa
broadsoft
datus
ipsmarx
sipcat
broadsoft
ipsmarx
sipcat