Hiển Thị mỗi trang

Tổng đài

Tổng đài SOHO 108 AC
Tổng đài SOHO 108 AC cấu hình 1 trung kế 8 thuê bao: Có trả lời tự động khi khách hàng gọi đến, cho phép quay số trực tiếp vào máy lẻ. Hiển thị số gọi đến.
Giá bán: 850.000 VNĐ
|
Xuất xứ: China
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài trung quốc SOHO 208 AC
Tổng đài trung quốc SOHO 208 với 2 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, chặn cuộc gọi đi, gọi nội bộ, dùng cho các văn phòng nhỏ và gia đình.
Giá bán: 1.650.000 VNĐ
|
Xuất xứ: China
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài trung quốc SOHO 308 AC
Tổng đài trung quốc SOHO 308 với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, chặn cuộc gọi đi, gọi nội bộ, dùng cho các văn phòng nhỏ và gia đình.
Giá bán: 2.250.000 VNĐ
|
Xuất xứ: China
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài trung quốc SOHO 416 AC
Tổng đài trung quốc SOHO 416 AC với 4 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ,hiển thị số nội bộ, chặn cuộc gọi đi, gọi nội bộ, dùng cho các văn phòng nhỏ và gia đình.
Giá bán: 2.950.000 VNĐ
|
Xuất xứ: China
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài trung quốc SOHO 424 AC
Tổng đài trung quốc SOHO 424AC với 4 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ,hiển thị số nội bộ, chặn cuộc gọi đi, gọi nội bộ, dùng cho các văn phòng nhỏ và gia đình.
Giá bán: 3.750.000 VNĐ
|
Xuất xứ: China
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài trung quốc SOHO 432 AC
Tổng đài trung quốc SOHO 432AC với 4 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ,hiển thị số nội bộ, chặn cuộc gọi đi, gọi nội bộ, dùng cho các văn phòng nhỏ và gia đình.
Giá bán: 4.350.000 VNĐ
|
Xuất xứ: China
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Excelltel CS108
Tổng đài nội bộ Pabx CS108 cấu hình 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy. thích hợp cho văn phòng nhỏ, gia đình và khách sạn.
Giá bán: 1.350.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Excelltel
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Excelltel CS208
Tổng đài nội bộ Pabx CS208 cấu hình 2 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ.
Giá bán: 2.050.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Excelltel
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Excelltel CS308
Tổng đài nội bộ Pabx CS308 cấu hình 3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ.
Giá bán: 2.350.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Excelltel
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Excelltel CS416
Tổng đài nội bộ Pabx CS416 cấu hình 4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ.
Giá bán: 3.650.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Excelltel
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Excelltel CS424
Tổng đài điện thoại Pabx CS424 cấu hình 4 đường vào bưu điện 24 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ.
Giá bán: 5.450.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Excelltel
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Excelltel CS432
Tổng đài điện thoại Pabx CS432 cấu hình 4 đường vào bưu điện 32 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ.
Giá bán: 6.750.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Excelltel
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Panasonic KX-TEB308
Tổng đài panasonic KX-TEB308, cấu hình 03 trung kế và 08 máy lẻ, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh, tích hợp hiển thị số nội bộ. Hỗ trợ gọi ra ngoài bằng mã cá nhân với 50 account code.
Giá bán: 4.275.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82494 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824
KX-TE82494 - Card hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng đài KX-TES824.
Giá bán: 1.250.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82493 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824
KX-TE82493 - Card hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng đài KX-TES824.
Giá bán: 1.250.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1180 - Card 8 trung kế tổng đài Panasonic
KX-TDA1180 Card tổng đài panasonic mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiển thị số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 4.500.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1176 - Card tổng đài Panasonic 16 máy lẻ tích hợp hiển thị số
KX-TDA1176 Card mở rộng 16 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 5.450.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1178 - Card tổng đài Panasonic 24 máy lẻ tích hợp hiển thị số
KX-TDA1178 Card mở rộng 24 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 6.750.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA0190 - Card giao diện dùng cho tổng đài Panasonic
Card option 3 khe cắm mở rộng để kết nối với các loại card KX-TDA0191, KX-TDA0192, KX-TDA0194, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA, TDE
Giá bán: 3.850.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82483 - Card 3 trung kế 8 máy lẻ cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Card mở rộng 3 trung kê 8 máy lẻ KX-TE82483 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Giá bán: 3.150.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82480 - Card 2 trung kế 8 máy lẻ cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Card mở rộng 2 trung kê 8 máy lẻ KX-TE82480 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824.
Giá bán: 2.950.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82474 - Card 8 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TES824
Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824.
Giá bán: 2.604.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824
Card trả lời tự động KX-TE82491, 1 kênh dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng cấp lên 2 kênh lời chào cho tổng đài.
Giá bán: 1.990.000 VNĐ
|
Xuất xứ:
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82492 - Card Voice Mail (60 phút) cho tổng đàiTEB308 và KX-TES824
KX-TE82492: Card Voice Mail (60 phút) sử dụng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
Giá bán: 4.452.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Chọn sản phẩm theo giá
  Nhà sản xuất
   khoanh cach thu
    4pasa
    broadsoft
    datus
    ipsmarx
    sipcat
    broadsoft
    ipsmarx
    sipcat