Hiển Thị mỗi trang

Tổng đài Panasonic

Tổng đài Panasonic KX-TEB308
Tổng đài panasonic KX-TEB308, cấu hình 03 trung kế và 08 máy lẻ, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh, tích hợp hiển thị số nội bộ. Hỗ trợ gọi ra ngoài bằng mã cá nhân với 50 account code.
Giá bán: 4.275.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82494 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824
KX-TE82494 - Card hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng đài KX-TES824.
Giá bán: 1.250.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82493 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824
KX-TE82493 - Card hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng đài KX-TES824.
Giá bán: 1.250.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1180 - Card 8 trung kế tổng đài Panasonic
KX-TDA1180 Card tổng đài panasonic mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiển thị số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 4.500.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1176 - Card tổng đài Panasonic 16 máy lẻ tích hợp hiển thị số
KX-TDA1176 Card mở rộng 16 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 5.450.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1178 - Card tổng đài Panasonic 24 máy lẻ tích hợp hiển thị số
KX-TDA1178 Card mở rộng 24 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 6.750.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA0190 - Card giao diện dùng cho tổng đài Panasonic
Card option 3 khe cắm mở rộng để kết nối với các loại card KX-TDA0191, KX-TDA0192, KX-TDA0194, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA, TDE
Giá bán: 3.850.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82483 - Card 3 trung kế 8 máy lẻ cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Card mở rộng 3 trung kê 8 máy lẻ KX-TE82483 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Giá bán: 3.150.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82480 - Card 2 trung kế 8 máy lẻ cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Card mở rộng 2 trung kê 8 máy lẻ KX-TE82480 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824.
Giá bán: 2.950.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82474 - Card 8 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TES824
Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824.
Giá bán: 2.604.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824
Card trả lời tự động KX-TE82491, 1 kênh dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng cấp lên 2 kênh lời chào cho tổng đài.
Giá bán: 1.990.000 VNĐ
|
Xuất xứ:
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TE82492 - Card Voice Mail (60 phút) cho tổng đàiTEB308 và KX-TES824
KX-TE82492: Card Voice Mail (60 phút) sử dụng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
Giá bán: 4.452.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
KX-TDA1186 - Card mở rộng 8 trung kế thường cho tổng đài Panasonic
KX-TDA1186 Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D
Giá bán: 5.430.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - Khung chính tổng đài
Tổng đài panasonic KX-TDA600: Khung chính tổng đài KX-TDA600, 1 Card CPU, 1 khe cắm nguồn, 1 khe cắm card kết nối và 10 khe cắm đa chức năng. Khả năng mở rộng tối đa lên đến 960 số máy lẻ.
Giá bán: Liên hệ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 16 trung kế 128 máy lẻ
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 trung kế 128 máy lẻ ra, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng...
Giá bán: Liên hệ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 24 máy lẻ
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 24 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
Giá bán: 22.236.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Panasonic
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 32 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
Giá bán: 25.872.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 40 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
Giá bán: 27.525.700 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 40 máy lẻ
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 trung kế 40 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
Giá bán: 32.600.800 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 48 máy lẻ
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 48 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
Giá bán: 29.970.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 56 máy lẻ
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 56 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
Giá bán: 33.985.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 64 máy lẻ
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 64 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
Giá bán: 35.197.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 72 máy lẻ
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 72 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
Giá bán: 37.250.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 80 máy lẻ
Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 80 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách ..
Giá bán: 40.050.000 VNĐ
|
Xuất xứ: Việt Nam
|
Bảo hành: 24 tháng
Mua hàng
Chọn sản phẩm theo giá
  Nhà sản xuất
   khoanh cach thu
    4pasa
    broadsoft
    datus
    ipsmarx
    sipcat
    broadsoft
    ipsmarx
    sipcat