Tong dai dien thoai Panasonic | Tổng đài Panasonic
Bán hàng trực tuyến (04)3.5747.255 /Fax: (04)3.5747.266
Kính chào quý khách hàng. Hiện đã hết giờ làm việc!
Giờ làm việc từ thứ 2 - 6:  08:00 đến 17:00  - Thứ 7: Từ 8h:00 - 12h:00. Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại Hotline
Tư vấn kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật 1 Hỗ trợ kỹ thuật 2
Chúc mừng Công ty cổ phần Dịch vụ và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc lắp đặt hoàn thành toàn bộ hệ thống mạng điện nhẹ cho các chi nhánh, Công ty TNHH TS Interseats Vietnam đã lắp đặt hoàn thành hệ thống màn hình ghép, Công ty TNHH TS Vietnam đã lắp đặt hoàn thành hệ thống màn hình ghép, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh long biên lắp đặt xong hệ thống tổng đài Panasonic KX-NS300

Tổng đài Panasonic

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 32 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
€20438880,00 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 15 Tháng

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 40 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
€21745303,00 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 15 Tháng

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 40 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 trung kế 40 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
€25754632,00 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 15 Tháng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 48 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 48 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
€23676300,00 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 15 Tháng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 56 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 56 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
€26848150,00 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 15 Tháng

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 64 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 64 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
€27805630,00 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 15 Tháng

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 72 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 trung kế 72 máy lẻ ra, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.
€29427500,00 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 15 Tháng

Tổng đài panasonic KX-TDA100D - 16 vào 24 máy lẻ

Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng...
€21685500,00 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành :

Tổng đài panasonic KX-TDA100D - 16 vào 32 máy lẻ

Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng...
€24766500,00 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành :

Sản phẩm bán chạy
THỐNG KÊ TRUY CẬP