Từ khóa tìm kiếm

Tổng đài IP MyPBX E1 Tổng đài IP MyPBX Pro Tổng đài IP MyPBX Standard V4 Tổng đài IP MyPBX Soho Tổng đài IP Grandstream UCM6108 Tổng đài IP Grandstream UCM6104 Tổng đài IP Grandstream UCM6102 - (2FX0 - 500EXT) Tổng đài IP Grandstream GXE5028 Tổng đài IP Grandstream GXE5024 Card HT702 - 2 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP Bộ chuyển đổi Voip Grandstream HT502 Tổng đài IP Panasonic KX-TDE100 - 8 vào 24 máy lẻ Tổng đài IP Panasonic KX-NS1000 Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 8 vào 24 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 vào 24 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TEB824 - 6 vào 16 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 5 vào 16 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 3CO - 8EXT Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào ra 16 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 96 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 88 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 80 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 72 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 64 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 56 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 40 máy lẻ Tổng đài panasonic KX-TDA100D - 16 vào 48 máy lẻ Tổng đài panasonic KX-TDA100D - 16 vào 32 máy lẻ Tổng đài panasonic KX-TDA100D - 16 vào 24 máy lẻ Tổng đài panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 112 máy lẻ Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 104 máy lẻ Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 96 máy lẻ Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 80 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 72 máy lẻ Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 64 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 56 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 48 máy lẻ Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 40 máy lẻ Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 vào 24 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - 16 trung kế 128 máy lẻ Tổng đài Panasonic KX-TDA600 - Khung chính tổng đài KX-TDA1186 - Card mở rộng 8 trung kế thường cho tổng đài Panasonic KX-TE82492 - Card Voice Mail (60 phút) cho tổng đàiTEB308 và KX-TES824 KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824 KX-TE82474 - Card 8 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TES824 KX-TE82480 - Card 2 trung kế 8 máy lẻ cho tổng đài Panasonic KX-TES824 KX-TE82483 - Card 3 trung kế 8 máy lẻ cho tổng đài Panasonic KX-TES824 KX-TDA0190 - Card giao diện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA1178 - Card tổng đài Panasonic 24 máy lẻ tích hợp hiển thị số KX-TDA1176 - Card tổng đài Panasonic 16 máy lẻ tích hợp hiển thị số KX-TDA1180 - Card 8 trung kế tổng đài Panasonic KX-TE82493 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824 KX-TE82494 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824 Tổng đài Panasonic KX-TEB308 Tổng đài Excelltel CS432 Tổng đài Excelltel CS424 Tổng đài Excelltel CS416 Tổng đài Excelltel CS308 Tổng đài Excelltel CS208 Tổng đài Excelltel CS108 Tổng đài trung quốc SOHO 432 AC Tổng đài trung quốc SOHO 424 AC Tổng đài trung quốc SOHO 416 AC Tổng đài trung quốc SOHO 308 AC Tổng đài trung quốc SOHO 208 AC Tổng đài SOHO 108 AC Tổng đài điện thoại SOHO 432 - 4 vào 32 máy lẻ Tổng đài điện thoại SOHO 424 - 4 vào 24 máy lẻ Tổng đài điện thoại SOHO 416 - 4 vào 16 máy lẻ Tổng đài điện thoại SOHO 308 - 3 vào 8 máy lẻ Tổng đài điện thoại SOHO 208 - 2 vào 8 máy lẻ Tổng đài điện thoại SOHO 108A - 1 vào 8 máy lẻ Tổng đài LG ARIA SOHO 624 - 6 trung kế 24 thuê bao Tổng đài LG ARIA SOHO 616 - 6 trung kế 16 thuê bao Tổng đài LG ARIA SOHO 316 - 3 trung kế 16 thuê bao Tổng đài LG ARIA SOHO 308 - 3 trung kế 8 thuê bao Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 - 6 vào 16 máy lẻ Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 - 4 vào 12 máy lẻ Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 - 2 vào 8 máy lẻ Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 - 4 vào 40 máy lẻ Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 - 4 vào 32 máy lẻ Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 - 4 vào 20 máy lẻ Card trả lời tự động EVM8200A Card trả lời tự động EVM8100A Card trả lời tự động EVM2050A Card trả lời tự động EVM2030A EVM2006A - Card trả lời tự động cho mọi tổng đài Bán tổng đài Panasonic KX-TES824 - cũ giá rẻ Tư vấn lựa chọn và mua tổng đài điện thoại Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TES824 Điện thoại IP GXP1100 Điện thoại IP Grandstream GXP1200 - Hỗ trợ PoE Điện thoại IP GXP285 - Hỗ trợ PoE Điện thoại IP GXP280 Điện thoại IP Grandstream GXP1105 - tích hợp PoE Điện thoại IP Grandstream GXP1450
4pasa
broadsoft
datus
ipsmarx
sipcat
broadsoft
ipsmarx
sipcat